Технічне обстеження будівель і споруд

Ремонт приміщень під ключ

Тепловізійне обстеження

Будівництво будинків

Паспортизація будівель

Демонтажні роботи

Обміри приміщень та будівель

Перепланування квартири, будинку

Розрахунок фундаменту

Проект будинку

Перевірка об'ємів робіт

Наші контакти

Паспортизація будівель

 

     Згідно постанови №407 Кабінету Міністрів України від 5.05.1997 р всі об'єкти виробничого, громадського, складського та ін. призначення, інженерно-технічні споруди, а також інженерні мережі з метою забезпечення їх надійності, безпечної експлуатації та запобігання аваріям на них, підлягають проведенню робіт з паспортизації та технічного обстеження із залученням відповідних науково-дослідних і проектних організацій.

 

     Головним завданням паспортизації будівель (споруд) є продовження терміну їх нормальної експлуатації. Паспортизації підлягають будівлі (споруди) всіх державних відомств і окремих підприємств незалежно від форми власності. Результат проведення паспортизації - створення єдиної системи обліку та моніторингового контролю за станом об'єктів з метою своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій, а також припинення експлуатації аварійно небезпечних будівель (споруд).

 

     Форму паспорта технічного стану будівлі (споруди) заповнює її власник (керівник організації) на підставі даних повного обстеження та визначення технічного стану будівлі (споруди) за участю представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження. Але через те, що представники спеціалізованої організації, що проводила обстеження, набагато більш компетентні в питаннях заповнення Паспорта, саме їм доводиться його складати, хоча заповнення деяких розділів паспорту неможливо без інформації, яку можна отримати тільки у власника будівлі.

 

     Обстеження здійснюється спеціалізованою організацією на договірних засадах на кошти власника об'єкта. Достовірність даних, які занесені в паспорт, підтверджуються підписами власника об'єкта (керівника організації) та представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження. До складу паспорта входять п'ять обов'язкових додатків та інші рекомендаційні додатки, які наводяться в разі необхідності визначення особливостей будівлі (споруди). Паспорт з додатками шнурується та скріплюється печаткою організації об'єкта. Складається у двох примірниках: один з них зберігається у власника будівлі (споруди), а другий - в організації, яка проводила паспортизацію.

 

     Паспорт технічного стану будівлі (споруди) розробляється і заповнюється тільки один (перший) раз. Зміни технічного стану об'єкта, що зафіксовані наступними за паспортизацією обстеженнями, заносять в паспорт у вигляді доповнень із зазначенням дати обстеження та засвідчують підписом власника об'єкта та особи, яка відповідає за обстеження (результатом якого були виявлені ці зміни). Власник об'єкта (керівник організації) зобов'язаний внести доповнення в паспорт не пізніше одного місяця після закінчення обстеження. Періодичність наступних після паспортизації обстежень визначається «Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих і житлових будівель і споруд» або необхідністю позапланового обстеження у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка призвела до зміни технічного стану об'єкта.

 

     Паспорти для будівель (споруд), а також для об'єктів після їх реконструкції або капітального ремонту складаються безпосередньо після прийняття об'єкта державною або технічною комісією. Паспорт є документом, який засвідчує технічний стан будівлі (споруди) і використовується для підтвердження факту експлуатаційної придатності (непридатності) об'єкта.

 

   Відмінністю паспортизації від технічного обстеження є відсутність креслень, розрахунку на міцність основних елементів, а також рекомендацій, щодо усунення виявлених дефектів. 

 

   Іншими словами, Паспортизація - це так званий будівельний паспорт, документ в якому зазначена основна інформація про будівлю, починаючи від інформації про саме підприємство, основні конструктивні (інженерні) елементи і закінчуючи виявленими дефектами.

 

Паспортизація будівель і споруд, технічний стан будівлі, паспорт будівлі споруди, паспорт на будівлю, паспорт технічного стану будівлі, технічний паспорт споруди, паспорт БТІ, технічний паспорт будівлі, БТІ технічний паспорт, технічний паспорт на будівлю.